πŸ“¦ Free Asset Aggregators#

Here you’ll find links to some content aggregators I’ve used and continue to use.

General#

πŸ”— https://artsandculture.google.com/

πŸ”— https://thenounproject.com/

Wallpapers#

πŸ”— https://www.pxfuel.com/

Paintings#

Ukiyo-e#

πŸ”— https://ukiyo-e.org/

πŸ”— https://moonlitseaprints.com/

Game Sprites and Pixel Art#

πŸ”— https://opengameart.org/

Icons#

πŸ”— https://www.flaticon.com/de/

πŸ”— https://de.freepik.com/icons

πŸ”— https://fonts.google.com/icons

Sounds#

πŸ”— https://freesound.org

πŸ”— https://pixabay.com/sound-effects/search/creative-commons/

πŸ”— https://guides.lib.monash.edu/CreativeCommons/Music

πŸ”— https://prosearch.tribeofnoise.com/

πŸ”— https://freemusicarchive.org/

πŸ”— http://ccmixter.org/

πŸ”— https://www.jamendo.com

πŸ”— http://magnatune.com/genres/

πŸ”— https://icons8.com/music

πŸ”— https://www.beatpick.com/

πŸ”— http://www.podsafeaudio.com/

πŸ”— https://archive.org/details/netlabels?tab=collection